Sdružení OK TEAM o.p.s.

Pomáháme tam, kde to má smysl...

O nás

Sdružení OK TEAM o.p.s. je nestátní nezisková organizace, která vytváří individuální projekty s cílem usnadnit život lidem, kteří to potřebují. Primárně pomáhá pěstounským rodinám, a dále fyzicky, společensky či ekonomicky znevýhodněným osobám. Sdružení s jeho vizí a činnostmi se začalo formovat již v roce 2006 a postupně se rozvíjelo. Právní formu obecně prospěšné společnosti nabylo v roce 2011.

 • poradenství a pomoc v těžkých životních situacích
 • administrativní pomoc v úředních procesech
 • pomoc finanční úsporou životních nákladů
 • pořádání kulturních a volnočasových akcí

Otázky a odpovědi

Zde naleznete nejčastější informace, na které se lidé ptají. Pokud vás bude zajímat ještě něco dalšího, můžete nás kontaktovat prostřednictvím níže uvedeného formuláře.

 • Jak sdružení funguje?

  Sdružení tvoří jednotliví členové, kteří se podílejí na jeho projektech. A to tak, že buď přímo pomáhají s jejich zajištěním nebo tyto projekty jen využívají. Sdružení se tímto způsobem snaží vytvořit komunitu, jejíž členové se nemusí navzájem znát nebo spolu přímo interagovat, ale zároveň jsou si vzájemně prospěšní.

 • Členem sdružení se může stát pouze plnoletá a trestně bezúhonná osoba. Registrace nových členů do sdružení je aktuálně umožněna pouze na základě osobního doporučení některého ze stávajících členů. Členství ve sdružení je zdarma a nezavazuje k plnění žádných povinností. Případné poplatky a povinnosti jsou vždy spojené pouze s konkrétním projektem, který si přeje daný člen využívat.

 • Sdružení není odkázáno na státní dotace, granty ani sponzory. Aby bylo plně nezávislé a mohlo dané projekty vytvářet s maximální variabilitou, je financováno svými členy na základě předem stanovených poplatků v daném projektu. Do těchto poplatků jsou rozděleny náklady sdružení na vytvoření a provoz daného projektu.

 • Pomoci sdružení je možné buď aktivním zapojením do realizace jednotlivých projektů nebo i jen jejich využíváním. Zejména u některých z projektů sdružení, které jsou založeny na množstevních výhodách, je každý člen využívající danou službu přínosem i pro ostatní členy. Sdružení jim tak díky tomu může zajistit lepší a výhodnější služby.

 • Informace o aktuálních projektech jsou uvedeny po přihlášení ve členském účtu. O nových projektech také sdružení informuje e-mailem zaslaným odpovídajícím členům. Tyto informace jsou zobrazovány popřípadě zasílány pouze těm členům, pro které je daný projekt přístupný. To je vyhodnoceno na základě místa bydliště, věku, pohlaví, zájmů atd. Některé projekty jsou pouze lokální nebo jsou určeny jen pro specifický okruh lidí a pokud daný člen nesplňuje případná kritéria, není díky tomuto filtru danými informacemi zahlcován.

Kontakt

Pokud vás cokoli zajímá, obraťte se na nás prostřednictvím níže uvedených kontaktů nebo nám zašlete rychlý vzkaz pomocí kontaktního formuláře.

Telefon:

+420 792 777 999

Sídlo:

Svat. Čecha 456
373 41 Hluboká nad Vltavou

Ředitel:

Ondřej Kubal

Kontaktní formulář